MILIEU

Wij zijn begaan met de bescherming van ons milieu en hebben een actieplan opgesteld om de impact van onze activiteit op de gezondheid en de natuur te beperken:

Schoonmaakproducten:

- Selectie van onze leveranciers in functie van hun milieumanagementl
- Geconcentreerde, ecologische en biologisch afbreekbare producten perfect aangepast aan het gebruik en de aard van de oppervlakten waarvoor ze bestemd zijn
- Veiligheidsfiches en duidelijke etikettering met doseerinformatie
- Recycleerbare verpakkingen

Materiaal:

- Selectie van onze leveranciers in functie van hun milieumanagement
- Prestatiegerichte machines die de in voege zijnde normen in verband met veiligheid, pollutie, lawaaihinder en energieverbruik respecteren
- Stofzuigers uitgerust met een HEPA filter die toelaat pollen, allergenen en fijne stofdeeltjes tegen te houden en dus meer bescherming biedt aan mensen met problemen aan de luchtwegen en/of allergieën (99,99% van de stofdeeltjes tot 0,3 micron worden gefilterd)
- Professionele opleidingen voor het optimaal gebruik van de machines en de dosering van de producten
- Terugname voor recyclering van de machines die buiten dienst zijn

Productiepersoneel

- Sensibilisering van het personeel voor ons milieumanagement
- Continu opleiding en informatie door het omkaderingsteam
- Regelmatige controles om de toepassing van de methodes en doseringen na te gaan
- Strikte instructies in verband met energie- en waterverbruik

Sorteren van afval:

- Afvalbeheer in functie van de ter beschikking gestelde mogelijkheden

U bent op zoek naar een schoonmaakbedrijf dat begaan is met ons leefmilieu. Waar u zich ook bevindt in België, aarzel niet om ons te contacteren.